« Zorginitiatief in Stiphout»

Gepubliceerd op 26-09-2019

8-11-2019

Publicatie in de Lindenberg

Lindenberg I.JPG

8-10-2019

Een druk bezochte informatie-avond

IMG_6920.jpeg     IMG_6911.jpeg


Voor de locatie Gasthuisstraat 32 in Stiphout, waar tot voor kort de boerderij van de familie Dekkers stond, is door Adriaans Vastgoed in samenwerking met Kleinschalig Begeleid Wonen (KBWO) een plan ontwikkeld voor 24 kleinschalige woon-/zorgunits.

KBWO exploiteert in Brouwhuis al kleinschalige zorgwoningen en wil in Stiphout eenzelfde initiatief ontwikkelen. In het ontwerp is aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing aan de Gasthuisstraat en de Venstraat. De gekozen locatie maakt het voor toekomstige bewoners, al dan niet zelfstandig, mogelijk om contact te onderhouden met inwoners van Stiphout en gebruik te maken van diverse voorzieningen in het dorpscentrum.

Infoavond voor de wijk op 8 oktober

Adriaans Vastgoed en KBWO willen de plannen graag aan wijkbewoners presenteren. Daarom is er een infoavond bij De Smed op dinsdag 8 oktober, vanaf 19.30 uur. Bewoners van Stiphout en andere belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

tuinzijde-1568812601.jpg